شنبه، 5 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

سرفصلهای بازنگری شده رشته فیزیک

الف) رشته کارشناسی فیزیک
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی فیزیک
 
ب)  کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک گرایش فیزیک پلاسما
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته فناوری پلاسما
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال 
 
ج)  دکتری تخصصی فیزیک
سرفصلهای بازنگری شده دکتری تخصصی رشته فیزیک
سرفصلهای بازنگری شده دکتری تخصصی رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها
سرفصلهای بازنگری شده دکتری تخصصی رشته فیزیک گرایش پلاسما
سرفصلهای بازنگری شده دکتری تخصصی رشته مهندسی پلاسما
سرفصلهای بازنگری شده دکتری تخصصی رشته فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک


       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده علوم پایه - کد پستی: 5331817634 | شماره مستقیم دفتر دانشکده:  33459072-041 | office-science@sut.ac.ir