شنبه، 5 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

سرفصلهای بازنگری شده رشته ریاضی:

الف) کارشناسی ارشد ناپیوسته  ریاضی کاربردی
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی 

سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی گرایش ریاضیات زیستی
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی گرایش رمز و کد
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی
گرایش ریاضی مالی
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستمهای د ینامیکی

ب) کارشناسی ارشد ناپیوسته  ریاضی محض
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضیات و کاربردها گرایش جبر
سرفصلهای بازنگری شده رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته ریاضیات و کاربردها گرایش گراف و ترکیبات

ج) دکتری تخصصی ریاضی
دکتری تخصصی
رشته ریاضی (آنالیز عددی، گراف، رمز و ....)
دکتری تخصصی رشته ریاضی گرایش جبر
دکتری تخصصی ریاضی گرایش کاربردی

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده علوم پایه - کد پستی: 5331817634 | شماره مستقیم دفتر دانشکده:  33459072-041 | office-science@sut.ac.ir