شنبه، 5 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

  • حوزه ریاضی-آنالیز عددی
رديف عنوان توانمندی
1 مدل بندی و مطالعه ترافیک شهری بر اساس مدل‌های ریاضی و ارائه راهکار جهت کاهش ترافیک و سهولت تردد
2 مطالعه عددی مسائل کنترل بهینه سیستم های غیرخطی با کاربرد در ارتقای کارایی سیستم های ایمنی بدن
3 شبیه سازی عددی معادلات جریان سیال با کاربرد در تزریق آب به منظور افزایش برداشت نفت در مخازن ماسه سنگی و محیط های متخلخل
4  مدلسازی جریان سیال در محیطهای متخلخل توسط معادلات دیفرانسیل کسری
5 طراحی کنترلرهای PID از مرتبه کسری
6 طراحی یک مدل ریاضی بر مبنای مشتقات کسری برای ویسکومتر MEMS با کاربرد در صنعت نفت
7 فیلتر گذاری و حذف نویز از تصاویر توسط مشتقات کسری
 
  • حوزه ریاضی-تحقیق در عملیات
رديف عنوان توانمندی
1 بهینه سازی فعالیت تمامی سیستم های خدماتی، عمرانی، شهری، صنعتی، اقتصادی و معدنی، بهداشت و سلامت
2 مکانیابی بهینه محل استقرار تسهیلات شهری مانند ایستگاه های گاز، پمپ بنزین، ایستگاههای آتش نشانی، پارک شهری، فروشگاه های زنجیره ای، ایستگاه های اتوبوس، مراکز خرید، ترمینالهای مسافربری، و سایر تمامی مراکز خدمت رسان به شهروندان
3 زمان بندی سیستمهای حمل و نقل شهری، بین شهری و بین المللی مانند زمانبندی پرواز هواپیماها، زمانبندی حرکت اتوبوس های شهری، اتوبوس های بین شهری، مترو – زمانبندی پروژ ه های خدماتی، عمرانی، اقتصادی و صنعتی
4 مدل بندی، جایابی و چیدمان تجهیزات در کارخانه ها و واحد های صنعتی
5 ارزیابی کارایی سیستم ها و افزایش بهره وری آنها
6 برنامه ریزی و کنترل پروژه در بخش خدمات، اقتصاد، صنعت، و غیره
7 بهینه سازی توزیع فرآورده های نفتی، مدیریت موجودی مخازن و انبارها
8 مدل بندی، مدیریت و برنامه ریزی تولید در بخش های مختلف سیستم های تولیدی
9 پیش بینی و تخصیص بهینه منابع در روی سیستم های خدماتی، عمرانی، کشاورزی، آب، شهری،صنعتی، اقتصادی
10 برنامه ریزی حمل و نقل سیستم های درون  و برون شهری- مدیریت وکنترل بهینه ترافیک
 
 
  • حوزه فیزیک-پلاسما
رديف عنوان توانمندی
1 حذف آلاینده های زیست محیطی فرار و محلول در آب
2 حذف باکتریهای موجود در روی میوه جات جهت ماندگاری بیشتر
3 تغییر خواص سطحی مواد پلیمری، فرآوری سطح
4 نانوتیوب ها و نانو سیمها و کوانتوم داتها
5 تسریع واکنش های شیمیایی از طریق ایجاد رادیکالهای فعال
6 کدنویسی و حل معادلات حاکم بر پلاسما
7 شبیه سازی کامپیوتری برای مشخصه یابی راکتورهای پلاسمایی
8 لایه نشانی مواد مختلف به روش های مختلف پلاسمایی
9 طراحی و ساخت راکتورهای پلاسمایی دما پایین
10 مدل سازی و بررسی فرایند رشد نانوذرات برای کاربردهای صنعتی و پزشکی
 
 
  • حوزه فیزیک-حالت جامد
رديف عنوان توانمندی
1 مدلبندی نانوساختارها از جمله نقاط کوانتومی و بررسی عوامل مؤثر بر روی خواص نوری آنها
2 مدلبندی نانوساختارها از جمله نقاط کوانتومی و بررسی عوامل مؤثر بر روی ظرفیت گرماییو مغناطش آنها
3 مدلبندی سلولهای خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی و شبیه سازی آنها و بررسی عوامل مؤثر بر روی عملکرد آنها
4 شبیه سازی خواص الکترونیکی، ساختار نواری و چگالی حالتهای سیستمهای دوبعدی و کپه ای
5 شبیه سازی تأثیر کرنش بر ساختار نواری مواد و مطالعه مواد بالقوه پیزوالکتریک
6 مدلسازی سطح انرژی پتانسیل مولکولهای دارویی و مطالعه همصورتهای مولکولی و میزان جمعیت هر همصورت و بررسی میزان واکنش پذیری مولکولها و امکان تداخل آنها با سایر مواد دارویی-غذایی
7 مشخصه یابی انواع مواد و خواص الکتریکی، اپتیکی،.....
8 ساخت و بررسی عملکرد انواع فوتوکاتالیست ها که مبتنی بر نیمه رساناها هستند
9 ساخت و بررسی انواع الکتروکاتالیست های تولید هیدروژن و اکسیژن
10 ساخت و بررسی عملکرد الکترودهای تولید هیدروژن حاصل از تجزیه آب با استفاده از تابش نورخورشید
11 ساخت و بررسی عملکرد ابرخازن های نسل جدید در ذخیره انرژی
12 بررسی خواص منحصر به فرد مواد صفر، یک و دو بعدی و کاربرد آنها در انواع کاربردهای فیزیکی و شیمیایی
13 ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برپایه نانوساختارها و کاربرد پزشکی و دارویی آنها
14 لایه نشانی مواد مختلف به روش های مختلف مانند الکتروفورتیک، الکتروشیمیایی، اسپاترینگ و...
15 توانایی انجام انواع اندازه گیری های الکتروشیمیایی مانند ولتامتری، کرونوآمپرومتری، پتانسیومتری، امپدانس
16 انجام محاسبات در زمینه بررسی خواص مواد مختلف
17 مدلبندی نانوساختارها از جمله نقاط کوانتومی و بررسی عوامل مؤثر بر روی خواص نوری آنها
18 مدلبندی نانوساختارها از جمله نقاط کوانتومی و بررسی عوامل مؤثر بر روی ظرفیت گرماییو مغناطش آنها
 
 
  • حوزه فیزیک-نظری و هسته ای
رديف عنوان توانمندی
1 ایجاد ارتباطات کوانتومی امن
2 اثرات نویز بر مدل های مختلف کوانتومی
3 همبستگی های کوانتومی در فیزیک ذرات بنیادی
4 سرعت بخشیدن به محاسبات کامپیوتری
5 بررسی آلودگی نوترونی ناشی از شتابدهنده خطی پر انرژی
6 تعیین مشخصات عنصر یا ترکیب با استفاده از فعالسازی نوترونی
7 طراحی و انجام محاسبات مربوط به حفاظ گذاری در اتاق درمان

 
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده علوم پایه - کد پستی: 5331817634 | شماره مستقیم دفتر دانشکده:  33459072-041 | office-science@sut.ac.ir